ABBAZIA SANTA ANASTASIA

DATA: 2005
CLIENTE: Abbazia Santa Anastasia
TIPOLOGIA: Restyling etichette